Σύμφωνα με την Κυπριακή Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, το Κυπριακό Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (DCA), τα μη επανδρομένα αεροσκάφη drones, είναι νόμιμα στην Κύπρο, αλλά σας συνιστούμε να γνωρίζετε και να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς για τα drones και τις πτήσεις που αναφέρονται παρακάτω πριν από τη χρήση τους στις διακοπές σας στην Κύπρο.

Η λειτουργία και η εκμετάλλευση αεροσκαφών εντός του Κυπριακού Εναέριου Χώρου, διέπονται από τον περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμο (Ν213(Ι)2002/2015) δυνάμει του οποίου έχουν εκδοθεί το περί Πολιτικής Αεροπορίας (Προϋποθέσεις για Διενέργεια Πτήσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία από Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη) Διάταγμα, του 2015, (ΚΔΠ402 /2015 (27.11.2015) και η περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εξαίρεση Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών από την Υποχρέωση Νηολόγησης) Απόφαση του 2015 (ΚΔΠ 403/2015 (27.11.2015)).

Διακοπές στην Κύπρο & πτήση drone
Τι πρέπει να ξέρετε πριν πάρετε μαζί σας το drone στην Κύπρο

Γενικοί Κανόνες για την Πτήση στην Κύπρο

Με βάση την έρευνά μας και την ερμηνεία των νόμων, εδώ είναι οι πιο σημαντικοί κανόνες που πρέπει να γνωρίζετε για να πετάξετε με drone στην Κύπρο.

ΚΔΠ 402/2015 (27.11.2015) – Περί Πολιτικής Αεροπορίας (Προϋποθέσεις για Διενέργεια Πτήσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία από Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη) Διάταγμα του 2015 (τροποποιημένο κείμενο).

ΚΔΠ 403/2015 (27.11.2015) – Περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εξαίρεση Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών από την Υποχρέωση Νηολόγησης ) Απόφαση του 2015.

 • Κάθε μη επανδρωμένο αεροσκάφος πρέπει να εγγράφεται από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του στην σελίδα εγγραφής που θα βρείτε εδώ
 • Η πτητική λειτουργία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών διακρίνεται σε δύο
  κατηγορίες, ανοικτή και ειδική κατηγορία
 • Στην ανοικτή κατηγορία μη επανδρωμένων αεροσκαφών ανήκουν τα μη
  επανδρωμένα αεροσκάφη με συνολική μάζα κατά την απογείωση μικρότερη των τριών (3)
  κιλών, που δε διεξάγουν εμπορικές δραστηριότητες και το ύψος πτήσης τους δε ξεπερνά τα 50 μέτρα (170 πόδια) από το έδαφος ή το νερό.

  • Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ανοικτής κατηγορίας δεν απαιτείται, προκειμένου να διεξάγουν πτήσεις στον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, να κατέχουν άδεια πτητικής λειτουργίας από την αρμόδια αρχή.

Η συνέχεια του διατάγματος με όλες τις λεπτομέρειές βρίσκετε εδώ.

Η απάντηση στην ερώτηση, αν το δίπλωμα πιλότο drone από την Ελλάδα ή από άλλη χώρα μπορεί να αναγνωριστεί στην Κύπρο, είναι όχι.

Περισσότερες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις πτήσεις στην Κύπρο, μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε απευθείας με το DCA προτού ταξιδέψετε για οποιαδήποτε ερώτηση μπορεί να έχετε, εδώ είναι τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION / 27 Pindarou / 1429, Nicosia, Cyprus / Τel.: 22404122 , 22404180 / E-mail: uav@dca.mcw.gov.cy
Βρήκατε κάποιο σημείο του άρθρου μη ενημερωμένο με τη νέα νομοθεσία; Παρακαλώ ενημερώστε μας άμεσα στο drone at dronements.gr! Σε ευχαριστούμε πολύ που θα είσαι ο νέος μας συνεργάτης!