Drone εξετάσεις
Drone εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το μήνα Ιούνιο θα διεξαχθούν στη Σχολή της Πολιτικής Αεροπορίας την Τρίτη 4-6-2019 από της 13:30 έως της 14:30. Το ερωτηματολόγιο προκύπτει με βάση εκσφαλματωμένη έκδοση του Ερωτηματολογίου, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 2 Οκτωβρίου 2017. Η εκσφαλματωμένη έκδοση φέρει ημερομηνία 2 Νοεμβρίου 2017 και μπορείτε να την βρείτε εδώ

Για συμμετοχή στις εξετάσεις οι υποψήφιοι για εξέταση πρέπει να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής με τα δικαιολογητικά (και το παράβολο αρχικής εξέτασης) στη Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων (Δ2), Τμήμα Δ’, (ΔΕΝ απαιτείται Δήλωση Συμμετοχής στη ΣΠΟΑ σε αυτήν την περίπτωση), το αργότερο μέχρι 28-05-2019.

Σε περίπτωση υποψηφίου για ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ (και ΜΟΝΟΝ αυτοί) θα υποβάλλουν  Δήλωση Συμμετοχής στη ΣΠΟΑ (ΟΧΙ στη Δ2) με το αντίστοιχο παράβολο επανεξέτασης ( 7€ ),  το αργότερο μέχρι 28-05-2019.

Οι υποψήφιοι κατα την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Drone εξετάσεις
Drone εξετάσεις

Κανονισμός εξετάσεων

Υποψήφιος που θα συλληφθεί να αντιγράφει ή να αποπειράται να αντιγράψει θα απομακρύνεται από την αίθουσα των εξετάσεων και το γραπτό του θα μηδενίζεται.

Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Σχολής.

Τηλ. επικοινωνίας με την ΣΠΟΑ: 210-9973522 ή 210-9973517

E-mail  διεύθυνση:  spoae@hcaa.gr

Επιπροσθέτως όλοι οι Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί ΣμηΕΑ, παρακαλούνται μέχρι 28-05-2019, να γνωστοποιήσουν στη ΣΠΟΑ, στο spoae@hcaa.gr,  τον αριθμό (μόνο τον αριθμό) των υποψηφίων τους.