1. Λειτουργία σε απόσταση οπτικής επαφής – VLOS – Visual Line of Sight.
  2. Με επέκταση οπτικής επαφής – EVLOS – Extended Visual Line of Sight.
  3. Πέραν οπτικής επαφής – ΒVLOS – Beyond Visual Line of Sight.
    1. Πέραν της οπτικής επαφής με άμεσο έλεγχο (BVLOS direct control)
    2. πέραν της οπτικής επαφής έλεγχος με αυτόματο πιλότο (BVLOS autopilot control)
    3. πέραν της οπτικής επαφής με έλεγχο σε σημεία διαδρομής (BVLOS waypoint control)

VLOS

Πτήσεις VLOS με drone

Πτήση VLOS είναι η λειτουργία του ΣμηΕΑ ( μη επανδρωμένα αεροσκάφη ) κατά τη διάρκεια της οποίας ο χειριστής του Drone, διατηρεί άμεση επαφή οπτική με το αεροσκάφος ΣμηΕΑ. Αυτό σημαίνει οτι δεν μπορεί να πετάξει πίσω από κτήρια ή δέντρα κτλ. Για να διαχειριστεί την πτήση και να ανταποκριθεί στους απαιτούμενους χειρισμούς για διαχωρισμό και αποφυγή τυχόν συγκρούσεων. Στην Ευρώπη, το μέγιστο όριο VLOS είναι συνήθως και υπό προϋποθέσεις όχι μεγαλύτερο από κάθετο 400 ft AGL (121 μέτρα πάνω από το επίπεδο του εδάφους) και οριζόντιο 500 m.

EVLOS με drone

Είναι η λειτουργία του ΣμηΕΑ ( μη επανδρωμένα αεροσκάφη ), κατά τη διάρκεια της οποίας ο χειριστής του έχει τη δυνατότητα αποφυγής συγκρούσεων. Σε αυτή την περίπτωση η απαίτηση  οπτικής επαφής του ΣμηΕΑ επιτυγχάνεται παρακολουθώντας την πορεία του είτε μέσω κάμερας, με τη μετάδοση της σχετικής εικόνας είτε μέσω παρατηρητή (φυσικού προσώπου).

Πτήση ΒVLOS με drone

Η λειτουργία του ΣμηΕΑ ( μη επανδρωμένα αεροσκάφη ) σε απόσταση τέτοια , όπου δεν είναι δυνατή η με οποιοδήποτε τρόπο επαφή του χειριστή του συστήματος με οπτικά μέσα. Ο χειριστής δεν έχει τη δυνατότητα αποφυγής σύγκρουσης με άλλους χρήστες του Εναερίου Χώρου.
Για την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων, απαιτείται στην περίπτωση αυτή Προσωρινή Αποκλειστική (Temporary Segregated Area) Περιοχή Εναερίου Χώρου με πλήρη συμμόρφωση στις εγκεκριμένες Διαδικασίες Εναερίου Κυκλοφορίας.

Δείτε άλλους ορισμούς και συντομογραφίες

UAS Applications
UAS Applications