1. Σύστημα εμπρόσθιας όρασης
2. Έλικες
3. Μοτέρ
4. Συστήματα προσγείωσης (Ενσωματωμένες κεραίες)
5. Αναρτήρας και κάμερα
6. Σύστημα προς τα κάτω όρασης
7. Βοηθητικό κάτω φως
8. Σύστημα ανίχνευσης με υπέρυθρες ακτίνες
9. Θύρα USB-C
10. Συνδετήρες μπαταρίας
11. Μπροστινές λυχνίες LED
12. Δείκτες κατάστασης αεροσκάφους
13. Σύστημα οπίσθιας όρασης
14. Μπαταρία έξυπνης πτήσης
15. Κουμπί ενεργοποίησης
16. Λυχνίες LED στάθμης μπαταρίας
17. Υποδοχή κάρτας microSD

Δείτε το Ελληνικό Εγχειρίδιο χρήσης για το MAVIC AIR 2