Η ΑεροφωτογρΑφιση με drone στην ΚΥπρο προϋποθΕτει την Εγκριση απΟ το ΤμΗμα ΠολιτικΗς ΑεροπορΙας της ΚΥπρου.

Η διαδικασία έγκρισης για αεροφωτογράφιση (Αεροσκάφη και Drones) περιοχών της Κύπρου συμπεριλαμβανομένων και αιτήσεων με χρήση μη επανδρωμένων πτητικών μηχανών (Drones) απαιτεί αρχικά την υποβολή αίτησης στο έντυπο DCA/AF/3/GR ή DCA/AF/3/GR/DRONES – Αίτηση για Αεροφωτογράφισης περιοχής Κύπρου.

Το έντυπο αίτησης θα πρέπει να υποβάλλεται στην Διεύθυνση Πινδάρου 27, Alpha Business Center 1060 Λευκωσία στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας τουλάχιστον 10 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη της δραστηριότητας ή στο director@dca.mcw.gov.cy.

 

Με την αίτηση απαιτείται η επισύναψη πιστοποιητικού που να αποδεικνύει την καταλληλότητα της εταιρείας που θα εκτελέσει τις πτήσεις της αεροφωτογράφισης & την καταλληλότητα του αεροσκάφους και του χειριστή. Επίσης θα πρέπει να επισυνάπτεται χάρτης της περιοχής αεροφωτογράφισης καθώς και της διαδρομής που θα ακολουθηθεί. Περισσότερες πληροφορίες στο έντυπο με τον ποιο πάνω σύνδεσμο.

Το Τμήμα προβαίνει σε εξέταση της αίτησης  & ταυτόχρονα συντονίζεται με το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ με σκοπό να θέσουν επιπρόσθετους όρους αναφορικά με τον έλεγχο των φωτογραφικών μέσων και των τελικών δεδομένων της αεροφωτογράφισης.

Απαιτείται η γραπτή αποδοχή του αιτητή για την αυστηρή τήρηση όλων των όρων και κανονισμών που θέτει τόσο το Τμήμα όσο και οι άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του κράτους.

Αν οι εργασίες της αεροφωτογράφισης γίνονται από αλλοδαπό οργανισμό, το Τμήμα συστήνει όπως για διευκόλυνση των διαδικασιών έγκρισης και συντονισμού διεκπεραίωσης της αεροφωτογράφισης εξουσιοδοτείται εγχώριος αντιπρόσωπος.

Σε περίπτωση που η περιοχή αεροφωτογράφισης δεν εμπίπτει σε ελεγχόμενο χώρο πτήσεων δυνατόν να απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος στο ειδικό έντυπο σύμφωνα με την εγκύκλιο AIC Α004/2010 – FLEXIBLE USE OF AIRSPACE IN CYPRUS για δέσμευση του συγκεκριμένου εναέριου χώρου και έκδοση σχετικής αεροναυτικής αγγελίας .

Περισσότερες πληροφορίες στο Τηλέφωνο : 22 404102

Κανόνες για πτήσεις με drone στην Κύπρο μπορείτε να δείτε εδώ
Drone regulation Cyprus – συχνές ερωτήσεις