Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα διαδραστικό χάρτη που ενημερώνετε συνέχεια σχετικά με την νομοθεσία πτήσεων για κάθε χώρα!

Ο χάρτης χρησιμοποιεί νόμους που προέρχονται από το κατάλληλο διοικητικό σώμα κάθε χώρας και ενημερώνεται συχνά. Στο κάτω μέρος των αναφορών θα βρείτε συνδέσμους με έντυπα εγγραφής και οποιεσδήποτε πληροφορίες επικοινωνίας μπορεί να χρειαστεί για να ζητήσετε άδεια να πετάξετε σε κάθε χώρα.

Επειδή οι νόμοι μπορεί να διαφέρουν από κράτος σε κράτος στις Η.Π.Α., θα δείτε ξεχωριστούς νόμους κράτους, μαζί με τους νόμους που αφορούν συγκεκριμένες περιοχές που βρίσκονται σε άλλες χώρες.

Ο χάρτης χωρίζεται σε χρωματικά κωδικοποιημένες κατηγορίες:

  • Πράσινο: σημαίνει ότι επιτρέπεται γενικά η χρήση ‘drone’
  • Κίτρινο: Η χρήση Drone είναι περιορισμένη ή μπορεί να απαιτεί διαδικασίες εγγραφής
  • Κόκκινο: Απαγορεύεται η εισαγωγή ή χρήση του Drone ή περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό
  • Γκρι: Δεν υπάρχουν δεδομένα ή δεν υπάρχουν καθορισμένοι ή ισχύοντες νόμοι UAV

Δείτε αναλυτικά τις Ζώνες για πτήσεις Συστημάτων μη-Επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) στην Ελλάδα– DAGR