Drone εξετάσεις
Drone εξετάσεις

οι Θεωρητικές εξετάσεις θα διεξαχθούν την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019, στις 11:00, στα νέα γραφεία της : 

Λεωφ. Βουλιαγμένης 580Α,

Αργυρούπολη  T.K. 16452

(είσοδος  από  πόρτα που γράφει  FCA BANK)

Οι θεωρητικές εξετάσεις Drone ( ΣμηΕΑ ) για τον Οκτώβριο 2019 θα διεξαχθούν στη Σχολή της Πολιτικής Αεροπορίας την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 356 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Για συμμετοχή στις εξετάσεις οι υποψήφιοι για εξέταση πρέπει να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής με τα δικαιολογητικά (και το παράβολο αρχικής εξέτασης) στη Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων (Δ2), Τμήμα Δ’, (ΔΕΝ απαιτείται Δήλωση Συμμετοχής στη ΣΠΟΑ σε αυτήν την περίπτωση).

Σε περίπτωση υποψηφίου για ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ (και ΜΟΝΟΝ αυτοί) θα υποβάλλουν  Δήλωση Συμμετοχής στη ΣΠΟΑ (ΟΧΙ στη Δ2) με το αντίστοιχο παράβολο επανεξέτασης ( 7€ ).

Οι υποψήφιοι κατά την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Drone εξετάσεις
Drone εξετάσεις

Κανονισμός εξετάσεων

Υποψήφιος που θα συλληφθεί να αντιγράφει ή να αποπειράται να αντιγράψει θα απομακρύνεται από την αίθουσα των εξετάσεων και το γραπτό του θα μηδενίζεται.

Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Σχολής.

Τηλ. επικοινωνίας με την ΣΠΟΑ: 210-9973522 ή 210-9973517

E-mail  διεύθυνση:  spoae@hcaa.gr