ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣμηΕΑ Φεβρουαρίου 2020

0

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας την Παρασκευή 28-02-2020 από 11:00 έως 12:00 με βάση εκσφαλματωμένη έκδοση του γνωστού (όπως προβλέπεται από την νομοθεσία) Ερωτηματολογίου (βάση ερωτήσεων).

Οι υποψήφιοι για εξέταση πρέπει να υποβάλλουν αρχική ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (και παράβολο αρχικής εξέτασης) στη Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων(Δ2), Τμήμα Δ’, (ΔΕΝ απαιτείται Δήλωση Συμμετοχής στη ΣΠΟΑ σε αυτήν την περίπτωση), το αργότερο μέχρι 21-02-2020.

Οι υποψήφιοι για ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ (και ΜΟΝΟΝ αυτοί) υποβάλλουν  Δήλωση Συμμετοχής στη ΣΠΟΑ (ΟΧΙ στη Δ2) με το αντίστοιχο παράβολο επανεξέτασης  (15 ευρώ),  το αργότερο μέχρι 21-02-2020.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Υποψήφιος που θα συλληφθεί να αντιγράφει ή να αποπειράται να αντιγράψει θα απομακρύνεται από την αίθουσα των εξετάσεων και το γραπτό του θα μηδενίζεται.

Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Σχολής.

Τηλ. επικοινωνίας με την ΣΠΟΑ: 210-9973522 ή 210-9973517