ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣμηΕΑ Ιουλίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣμηΕΑ Ιουλίου 2020

0

Τόπος:

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτικών  Οργανισμών  ΣμηΕΑ,  διαδικτυακά, κάνοντας χρήση της  πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ)  http://elearn.ypa.gr/  με επιτήρηση από εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος θα ελέγχει και την ταυτοπροσωπία.

Χρόνος:

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν  από 6/7/2020  έως 8/7/2020 ανά ομάδες εξεταζομένων σύμφωνα με την χωρητικότητα των αιθουσών των Εκπαιδευτικών Οργανισμών ΣμηΕΑ.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι 21/6/20.

Ερωτηματολόγιο:

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν  με βάση το γνωστό, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, Ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι δημοσιευμένο στο site της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας http://www.ypa.gr/licensing-training/examination-programs/erotimatologiosmiea/

Τρόπος υποβολής αιτήσεων για ΑΡΧΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:

Οι υποψήφιοι για ΑΡΧΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ πρέπει:

– Να γνωστοποιήσουν, στη Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων (Δ2), Τμήμα Δ’, την συμμετοχή τους στις εξετάσεις, μέσω των Εκπαιδευτικών Οργανισμών ΣμηΕΑ, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από το ΦΕΚ Β 4527/30-12-2016. http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8Me0aJK1aIZ33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXMW13QevvgVmT7rz7WO5pxl8dnDX5kPD7p7wb_zNVNn

τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και παράβολο αρχικής εξέτασης (15 €).

  • Να δηλώσουν τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό από τις εγκαταστάσεις του οποίου επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις.

 Τρόπος υποβολής αιτήσεων για ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ:

Οι υποψήφιοι για ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ πρέπει να υποβάλλουν  Δήλωση Συμμετοχής στην ΣΠΟΑ και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση spoae@hcaa.gr , επισυνάπτοντας:

– το έντυπο της δήλωσης συμμετοχής για επανεξέταση ΣμηΕΑ που είναι αναρτημένο στο http://www.ypa.gr/licensing-training/application-forms/

παράβολο επανεξέτασης (15 € ), με μορφή αρχείου PDF.

Οδηγίες :

Δείτε τα ονόματα των υποψηφίων για τις εξετάσεις 

1. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣμηΕΑ ανά ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

2.. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣμηΕΑ ανά Αλφαβητική Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟΥ

Οδηγίες για το Διαδικτυακό Περιβάλον των εξετάσεων

Πρέπει να βρίσκεστε στον χώρο των εξετάσεων 10 λεπτά πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Προσοχή! Μην ανησυχήσετε αν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων συμβεί διακοπή ρεύματος ή διακοπή σύνδεσης στο διαδίκτυο.

(Το σύστημα κρατάει τις ερωτήσεις που έχουν απαντηθεί καθώς και το υπόλοιπο του χρόνου  σας.

Θα χρειαστεί να κάνετε πάλι login και να συνεχίσετε μετά την αποκατάσταση της διακοπής.)

Στο video που ακολουθεί μπορείτε να δείτε οδηγίες για το  περιβάλλον της Διαδικτυακής Πλατφόρμας μέσα από την οποία θα δώσετε τις εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Υποψήφιος που θα συλληφθεί να αντιγράφει ή να αποπειράται να αντιγράψει θα απομακρύνεται από την αίθουσα των εξετάσεων και το γραπτό του θα μηδενίζεται.

Κάθε εξεταζόμενος θα βλέπει το αποτέλεσμα  μετά την υποβολή του γραπτού του.

Τηλ. επικοινωνίας με την ΣΠΟΑ: 210-9973522 ή 210-9973517

E-mail :  spoae@hcaa.gr