Δείτε το νέο drone της DJI! Το νέο drone είναι καθαρά για κινηματογραφική χρήση και το όνομα αυτού DJI Storm!

SPECIFICATIONS

Supported cameras Can be equipped with RED DSMC2/ ARRI ALEXA Mini, SXT, LF /Sony Venice
Lenses Cooke Anamorphic, Cooke S7, ARRI Master Anamorphic, ARRI Master Prime, ARRI Signature Prime, ARRI Alura Zoom
Image Transmission System LightBridge 2 digital image transmission. Maximum communication distance 2 km
Maximum Payload 18.5kg
Hover Time 15 minutes (12 kg payload), 25 minutes (no load)
Maximum Horizontal Flight Speed 60 km / h (GPS mode), 80 km / h (Sport mode)