Τα 526 drones εξοπλισμένα με φώτα έκαναν εντυπωσιακά σχήματα στον ουρανό στα πλαίσια του Chinα International – Expo 2019.

Guiyang City, SW China
May 22, 2019